PRV 2007-2013

skipmenu

tomenu

V rámci opatrenia 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 bolo vypracovaných a úspešne podaných 21 ŽoNFP vo výške oprávnených nákladov 2 880 130,87 €, z toho výška žiadaného príspevku predstavuje 1 440 065,44 €.

 • Mestské lesy Kremnica, s.r.o. - 2 ŽoNFP
 • LESS&Co, s.r.o. - 2 ŽoNFP
 • TransLES, s.r.o.- 3 ŽoNFP
 • Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. - 2 ŽoNFP
 • LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov- 1 ŽoNFP
 • Ing. Marián Gduľa- 1 ŽoNFP
 • JASE spol. s r.o.- 1 ŽoNFP
 • Ján Turček- 1 ŽoNFP
 • Blažej Baran- 1 ŽoNFP
 • Milan Gonda- 1 ŽoNFP
 • Lesní družstvo Slavošovce- 1 ŽoNFP
 • Lesy TERA, s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • Lesotur s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • Ľudovít Rovňaník- 1 ŽoNFP
 • Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o.- 1 ŽoNFP
 • ZOLTÁN BORBÁS- 1 ŽoNFP

 

V rámci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 bolo vypracovaných a úspešne podaných 136 ŽoNFP vo výške oprávnených nákladov 67 549 353 €,  z toho výška žiadaného príspevku predstavuje 64 834 916 € .

 • LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - 110 ŽoNFP
 • Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik - 13 ŽoNFP
 • Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o.- 2 ŽoNFP
 • LESPOL-OLH, s.r.o. Bardejov- 2 ŽoNFP
 • Lesné družstvo Slavošovce- 3 ŽoNFP
 • Lesotur s.r.o.- 2 ŽoNFP
 • Urbárske lesné a pozemkové spoločenstvo Dražkovce- 1 ŽoNFP
 • Konská hlava k.s.- 1 ŽoNFP
 • Obec Mojtín  - 1 ŽoNFP
 • Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Pružina - 1 ŽoNFP
tomenu