Celoživotné vzdelávanie v lesnom hospodárstve

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

30 rokov celozivotneho vzdelavania v LH.bmp30 ROKOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA V LESNOM HOSPODÁRSTVE

Sarvaš, M., Galajda, M., Marušáková, Ľ., Hrbáľ, P., Siakeľ, P., Čillík, M.


Ide o publikáciu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 30. výročia vzniku inštitúcie zabezpečujúcej vzdelávanie v rezorte lesného hospodárstva. Jej cieľom je zdokumentovať vznik a významné míľniky a pokúsiť sa určiť aj ďalšie smerovanie inštitúcie zabezpečujúcej celoživotné vzdelávanie, poradenstvo a prácu s verejnosťou v lesnom hospodárstve. Práve celoživotné vzdelávanie je významným inovačným nástrojom, zabezpečujúcim transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe, prispievajúcim k rozvoju vidieka.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2008 ISBN 978-80-8093-055-4 Prečítať


Lesy a lesnictvo - rizika, vyzvy, riesenia.bmpLESY A LESNÍCTVO - RIZIKÁ, VÝZVY, RIEŠENIA

Zborník abstraktov, 2. - 4. september 2008, Zvolen Slovenská republika

Zostavovateľ: Sarvašová, Z.

Zborník abstraktov obsahuje anotácie príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. - 4. septembra 2008 pri príležitosti 110. výročia vzniku Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a 30. výročia existencie celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve na Slovensku.

Vydalo
: NLC, Zvolen 2008 ISBN 978-80-8093-054-7 Prečítať
 


NSRV ARVI NSRV
tomenu