Manažment v lesnom hospodárstve

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

obal_krizKRÍZOVÝ MANAŽMENT V LESNOM HOSPODÁRSTVE
Konôpka,J., Kovalčík, M., Moravčík, M.


Ku chronickým problémom, ktoré v lesníctve na Slovensku už desaťročia pretrvávajú, pribudla finančná a hospodárska kríza majúca globálny charakter. Analýza stavu danej situácie, scenáre ďalšieho vývoja ako aj nástroja na riešenie krízy v lesnom hospodárstve sú predmetom záujmu danej publikácie. Publikácia vyúsťuje do ďalšieho smerovania lesníctva a drevospracujúceho priemyslu na obdobie rokov 2010 - 2014.

Táto publikácia vznikla ako jeden z výstupov projektu "Krízový manažment v lesnom hospodárstve" v rámci PRV SR 2007 - 2013 financovaného Európskym spoločenstvom.
Vydalo
: NLC, Zvolen 2010 ISBN 978-80-8093-109-4 Prečítať

NSRV ARVI NSRV
tomenu