Publikácie pre verejnosť

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

TAJOMNÝ SVET STROMOV
Dudíková, V., Marušáková, Ľ., Jaloviarová, V., Kliment, A.
1Tajomny_svet_stromov

Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti MRL 2010.

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-149-0


DREVO A PRODUKTY LESA
Trenčiansky, M., Lieskovský, M., Lehocká, J.
2Drevo_produkty_lesa

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-150-6


LES AKO PRIESTOR PRE ZDRAVIE, ODDYCH A VZDELÁVANIE
Čaboun, V., Marušáková, Ľ.
3Les_ako_priestor

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-148-3


OBYVATELIA LESA
Zemko, M., Loyová, D.
4Obyvatelia_lesa

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-154-4


LESY AKO STRÁŽCOVIA NÁŠHO PROSTREDIA
Čaboun, V., Kliment, A.
5Lesy_strazcovia

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-155-1


STAROSTLIVOSŤ O LES OD SEMIENKA PO STROM
Schwarz, M., Melcerová, A.
6Starostlivost_o_les

Vydalo: NLC, Zvolen 2011  ISBN: 978-80-8093-158-2
 


ČLOVEK A LES
Čaboun, V.

clovek a les.bmpLes ako najvýznamnejší zdroj obnoviteľných prírodných surovín zohráva vďaka svojim funkciám významnú úlohu pri tvorbe a ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. Predstavuje najcennejšie bohatstvo, ktoré môže ľudstvo vďaka jeho samo obnoviteľných schopnostiam trvalo a nepretržite využívať. Rôznorodý a nenahraditeľný je jeho vplyv na životné prostredie ľudí - a  z tohto hľadiska je i písaná publikácia Človek a les.

Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.
Vydalo: NLC, Zvolen 2008 Prečítať


LES AKO EKOSYSTÉM
Čaboun, V.

les ako ekosystem.bmpPublikácia zdôrazňuje význam lesného ekosystému aj ako krajinotvorného prvku a umeleckého diela prírody. Popisuje rôznorodosť drevín, ich zaujimavosti z hľadiska veľkosti, rozmanitosti tvaru púčikov, listov, semien, plodov, spôsobov rozmnožovania, areál a šírenie druhov. Nevyhnutnou podmienkou pohľadu na lesný ekosystém je i schopnosť plniť od neho požadované funkcie čo je úzko prepojené so starostlivosťou o lesy a hospodárením v nich.

Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.
Vydalo: NLC, Zvolen 2008 Prečítať


VPLYV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA LESY NA SLOVENSKU
Čaboun, V.

vplyv klimatickych zmien.bmpPublikácia podáva informácie o regionálnych dôsledkov globálnych zmien klímy a chemizme atmosféry, o očakávaných zmenách klímy a ich vplyve na dreviny a ich spoločenstvá, o možných dôsledkoch na ekologickú stabilitu lesných ekosystémov a zároveň prezentuje výsledky výskumu v tejto oblasti.
Táto publikácia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0053-07.
Vydalo: NLC, Zvolen 2008 Prečítať


lesy a lesnictvo.bmpLESY A LESNÍCTVO NA SLOVENSKU
Čaboun, V. a kolektív

Publikácia autorského kolektívu NLC pod vedením prof.Ing. Vladimíra Čabouna, CSc. podáva informácie o lesoch v srdci Európy, akcentuje význam lesa, historickú spätosť človeka s prírodou, opisuje súčastnosť a budúcnosť lesov Slovenska, ich ohrozenie, dôležitosť hospodárenia a využívania dreva ako najvýznamnejšieho lesného produktu, perspektívy využívania lesov a ich funkcií ako produktov a služieb a význam výskumu, vzdelávania a sledovania stavu lesov Slovenska.
Vydalo: NLC, Zvolen 2008 ISBN 978-80-8093-063-9 Prečítať


ZÁKLADNÉ FAKTY O LESOCH A LESNÍCTVE NA SLOVENSKU
Viete, že...?

Čaboun, V.

viete ze.bmpSkromný materiál určený širokej verejnosti prináša niekoľko zaujímavých faktov o lese a lesníctve na Slovensku. Zdôrazňuje spätosť človeka s prírodou a nutnosť dôkladného poznania vplyvu človeka na prírodu a vplyvu prírody na človeka, opisuje les ako ekosystém a základ ekologickej stability krajiny, zastúpenie druhov drevín v našich lesoch, históriu lesníctva na Slovensku, funkcie lesa a iné. Mottom publikácie je veta: Možno viete, ale možno neviete, že...
Vydalo: NLC, Zvolen 2007  ISBN 978-80-8093-017-2 Prečítať


svet lesa a stromov.bmpSVET LESA A STROMOV
200 otázok a odpovedí zo sveta lesa a stromov
Dudíková, V., Lehocká, J., Melcerová, A.


Populárno-náučná brožúra určená širokej verejnosti sa formou otázok pýta a zároveň aj odpovedá na zaujímavosti zo života stromov v lese. Otázky hrovou formou prekvapia nielen žiakov druhého stupňa základných škôl, ale aj stredoškolákov, či dospelých. Ozaj, viete čo je dubienka, dendrárium, či prečo sa s jedľovými šiškami nemôžeme obhadzovať? Výstižné odpovede nájdete v práve spomínanej brožúrke.
Vydalo: NLC, Zvolen 2007 Prečítať


NSRV ARVI NSRV
tomenu