Ponuka kurzov

skipmenu

tomenu

obr.2 vzdelavanie.jpgNLC - ÚLPV Zvolen ponúka vzdelávanie v oblastiach:
 


Vzdelávacie programy sú realizované formou prednášok, konferencií, seminárov, workshopov, ale i praktických tréningov. Výučba prebieha v odborných učebniach vybavených didaktickými pomôckami a audiovizuálnou technikou alebo priamo v terénne (v praxi). Lektormi sú poprední odborníci z praxe, vysokoškolskí pedagógovia i zástupcovia orgánov štátnej správy. Zárukou kvality je akreditácia  vzdelávacích kurzov na Ministerstve školstva a Ministerstve pôdohospodárstva SR.

NSRV ARVI NSRV
tomenu