Jazykové odborné vzdelávanie

skipmenu

tomenu

Jazykové odborné vzdelávanie

Lesné hospodárstvo kladie na svojich zamestnancov stále vyššie nároky nielen v odbornej ale aj jazykovej pripravenosti, čo vyplýva aj zo stále sa rozširujúceho trhu na medzinárodnej úrovni. Jazykové odborné vzdelávanie má prispieť ku zvýšeniu dorozumenia sa a ku kvalifikovanej komunikácii so  zahraničnými partnermi.

NSRV ARVI NSRV
tomenu