Forestlang

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odborná angličtina pre lesníkov - FORESTLANG 

Cieľ kurzu: 
Posilniť aktuálne odborné jazykové vzdelávanie dospelých, zamestnaných v oblasti lesníctva, a to rozšírením lexikálnych i gramatických štruktúr s dôrazom na komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku vo vzťahu k potrebám daného odboru, t.j. lesníctva.
Obsahom kurzov je štúdium materiálov vypracovaných v rámci projektu FORESTLANG, programu Európskej únie LEONARDO DA VINCI, ktorý bol zameraný na podporu jazykového vzdelávania zamestnancov lesného hospodárstva na Slovensku a vo Fínsku. Študijné materiály tvoria učebné texty a CD-ROM.
 
Rozsah kurzu:
80 hodín
 
Učebný plán: 
1. Describing Jobs and Companies
2. Cycle in the Forest and Process Description
3. Environmental Issues
4. Forest Management
5. Distance Learning.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu