Ilegefos

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Interaktívna výučba odbornej lesníckej nemčiny – ILEGEFOS 

Cieľ kurzu:
Rozšírením lexikálnych štruktúr a podporou komunikatívnych zručností posilniť odborné jazykové vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva prostredníctvom samostatného používanie výukového CD-ROMu.
Obsahom kurzu je štúdium materiálov vypracovaných v rámci medzinárodného projektu ILEGEFOS, programu EÚ Leonardo da Vinci, ktorý bol zameraný na podporu jazykového vzdelávania zamestnancov lesného hospodárstva na Slovensku, v Čechách a vo Fínsku.
  
Rozsah výučby:
80 hodín
 
Učebný plán:
Úvod – počítač a príslušenstvo
Waldbau
Waldschutz
Holzernte und Holztransport
Holzmarketing, Holzverarbeitung
Der Wlad: Natur- und Lebensraum
Jagdwesen
Vypracovanie zadaní – dištančné štúdium
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu