Manažérske vzdelávanie

skipmenu

tomenu

Manažérske vzdelávanie

Zabezpečovanie riadiacich činností si vyžaduje kvalifikované odborné vedomosti z oblasti manažmentu. Základným predpokladom zvýšenia efektívnosti riadiacej práce je zvládnutie manažérskych zručností v konkrétnych podmienkach, schopnosť vedieť analyzovať pracovný čas a poznať štýly manažérskej práce, poznať základné právne a ekonomické podmienky pre založenie a fungovanie firmy, pochopiť zákonitosti trhovej ekonomiky, získať manažérske zručnosti z rôznych oblastí riadenia, naučiť sa využívať marketingové nástroje pri riadení firmy.

NLC – ÚLPV Zvolen zabezpečuje manažérske vzdelávanie v nasledovných kurzoch:

 

 


 

NSRV ARVI NSRV
tomenu