Integrované manažérske systémy

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Integrované manažérske systémy – manažment kvality, environmentálne manažérske systémy, sociálna zodpovednosť podniku

Cieľ kurzu:
- oboznámiť manažérov na vyššom stupni riadenia s modernými trendmi v oblasti zavádzania systémov kvality a environmentálnych manažérskych systémov – s dôrazom na organizačnú štruktúru, plánovanie činností, zodpovednosť, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmavanie a udržiavanie kvality a environmentálnej politiky, ktorej základnou filozofiou je neustále a sústavné zlepšovanie vzťahu organizácie k ŽP, znižovanie environmentálnej záťaže a skvalitňovanie environmentálneho profilu
- informovať o sociálnej zodpovednosti podniku ako platforme kreovania implementácie systémov environmentálneho riadenia
 
Cieľová skupina:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia,
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení.

Rozsah kurzu
16 hodín

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu