Manažment sekreteriátu

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Manažment sekretariátu

Cieľ kurzu: 
- oboznámiť asistentky so základmi a obsahom sekretárskej práce, profesionálnymi nárokmi na prácu asistentky a nárokmi na osobnosť asistentky a jej postavenie vo firme.
- osvojiť si zásady pre prijímanie klientov a princípy jednania s návštevníkmi
- tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie
- tréning asertívneho správania
- osvojiť si zásady efektívneho telefonovania
- oboznámiť sa so zásadami udržiavania písomností vo firme

Cieľová skupina:
- asistenky vedúcich zamestnancov na rôznom stupni riadenia
 
Rozsah:
32 hodín

Obsahové zameranie:
 
Profesionálna sekretárka / asistentka
Telefonické zručnosti 
Asertivita
Spoločenská etiketa a biznis protokol

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
 
 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu