Manažment zmien a manažér

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Manažment zmien a manažér

Cieľ kurzu:
Pripraviť stredný a vrcholový manažment organizácie na návrh, prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie zmien v organizácii.
Realizácia tohto tréningového seminára prinesie organizácii väčšiu citlivosť manažérov na zmeny, ktoré realizujú a ich dopady v organizácii. Po absolvovaní seminára manažéri obvykle volia premyslenejšie postupy pri zavádzaní a realizácii zmien ( berú do úvahy mnoho faktorov ). Nácvik a príprava postupov pre zavedenie a implementáciu zmeny umožňuje manažérom, spolu so všetkými zainteresovanými vypracovať plán, ktorý popisuje ako sa zmena má realizovať a čo obvykle otupí ostrie odporu v organizácii.
 
Cieľová skupina:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení

Rozsah:  32 hodín

Kontaktná osoba:

Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu