Organizácia času manažéra a vedenie porád

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Organizácia času manažéra a vedenie porád

Cieľ kurzu:
naučiť sa efektívne využívať čas, zvládnuť jeho plánovanie, ako zvládať stres, ako pripraviť efektívnu poradu

Cieľová skupina:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení

Rozsah: 
20 hodín 

Obsahové zameranie:
Harmonický rozvoj osobnosti
Ciele firemné a osobné
Schopnosť pomenovať priority
Čo a kto nás okráda o čas
Eliminovanie rušivých vplyvov pri práci
Hlavné zásady plánovania času
Schopnosť dotiahnuť veci do konca
Zvyky
Prehľad činností a dôkaz, ako strácame čas
Stratégia schôdzí
Nesprávne plánovanie, zlé riadenie
Desať bodov, ktoré musíte mať na pamäti, keď zvolávate schôdzu
Desať bodov, ktoré musíte mať na pamäti, keď sa zúčastňujete schôdze
Alternatívy schôdzí
Čo je stres, ako vzniká
Techniky na jeho zvládnutie
Plán osobného rozvoja, akčný plán
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
 
 
               

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu