Riadenie malého a stredného podniku

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Riadenie malého a stredného podniku – manažment pre podnikateľov

Organizačná forma:
kurz s modulovou štruktúrou, tréning
 
Cieľ:      
Zvládnuť základné právne a ekonomické podmienky pre založenie a fungovanie malej a strednej firmy, pochopiť zákonitosti trhovej ekonomiky, získať a precvičiť si manažérske zručnosti z rôznych oblastí riadenia, naučiť sa využívať marketingové nástroje pri riadení firmy.
 
Cieľová skupina: 
riadiaci pracovníci na strednej úrovni riadenia v oblasti lesného hospodárstva.
 
Celkový rozsah: 
80 hodín
 
Učebný plán:
Úvod do trhovej ekonomiky, Definícia malého a stredného podniku, Základy podnikania, Manažment malého a stredného podniku, Podmienky úspešného chodu malého firmy, Legislatíva – platné právne predpisy, Financie, Účtovníctvo, Marketing, Rozvoj manažérskych zručností, Tréningy a cvičenia (Tvorba podnikateľského plánu, Podnikateľská hra), Záverečný seminár.
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
 
 
 
 
 
 
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu