Rozvoj osobnosti manažéra

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Rozvoj osobnosti manažéra

Organizačná forma:
kurz s blokovou výučbou
                                                          
Cieľ:
Cieľom kurzu bolo získať poznatky z oblasti manažmentu efektívneho riadiaceho pracovníka, oboznámiť sa so štýlmi manažérskej práce a ich uplatňovaním v práci, vedieť efektívne využívať pracovný čas. Dôraz bol kladený na etiku manažéra, ktorá je podmienkou slušného, kultúrneho a úspešného podnikania. Dôležitou časťou kurzu boli komunikačné zručnosti, ktorých osvojenie si zvýši efektívnosť riadiacej činnosti každého manažéra.
  
Cieľové skupiny:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení
  
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
74 hodín
           
Učebný plán:
Osobnosť manažéra
Etika a právo v práci manažéra
Riadenie času v práci manažéra
Komunikačné zručnosti manažéra
Spoločenský protokol.

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
te.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu