Riešenie pracovných konfliktov manažérov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Riešenie pracovných konfliktov manažérov

Cieľ kurzu:
rozvoj optimálnych stratégií, taktiky a techník pri riešení konfliktov na pracovisku, t.j. : základné zdroje konfliktov na pracovisku, sebapoznanie a odhalenie vlastného prístupu manažéra v riešení pracovných konfliktov, stratégie a postupy riešenia pracovných konfliktov medzi manažérom a zamestnancami, sociálne zručnosti a etika manažéra – najlepšia prevencia pracovných konfliktov, stratégie a postupy riešenia pracovných konfliktov medzi zamestnancami zo strany manažéra, stres na pracovisku a jeho vplyv na množstvo a stratégie riešenia pracovných konfliktov, predchádzanie stresu ako účinná prevencia pracovných konfliktov.

Cieľová skupina
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia,
-  riaditelia, vedúci odborov a oddelení.

Rozsah:  
32 hodín

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu