Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov – personálny manažment

Cieľ kurzu:  
- oboznámiť účastníkov s teoretickými základmi manažmentu, základnými právnymi predpismi v oblasti personalistiky
- získať poznatky o nových trendoch v oblasti výberu a prijímania zamestnancov, starostlivosti o nových zamestnancov
- získať poznatky z rôznych štýlov a metód vedenia ľudí
- tréning komunikačných zručností zameraný na získanie manažérskych schopností a vedomostí z oblasti personálnej práce.
Účastník kurzu  má predpoklady uplatniť sa v riadiacej funkcii personálneho útvaru.
 
Cieľová skupina:
riadiaci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia v oblasti LH.
 
Celkový rozsah:
80 hodín
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu