Rozvojový tréningový program pre vrcholový manažment spoločnosti

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Rozvojový tréningový program pre vrcholový manažment spoločnosti

Ciele tréningu:
Účastníci tréningového programu získajú poznatky z oblasti manažmentu efektívneho riadiaceho pracovníka, oboznámia sa so štýlmi manažérskej práce a ich uplatňovaním v práci, naučia sa efektívne využívať pracovný čas. Dôraz je kladený na etiku manažéra, ktorá je podmienkou slušného, kultúrneho a úspešného podnikania. Dôležitou časťou tréningu sú komunikačné zručnosti, ktorých osvojenie zvýši efektívnosť riadiacej činnosti každého manažéra.

Cieľová skupina:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení
 
Obsah tréningu:
Pochopenie rozdielov v riadení a vedení ľudí
Motivovanie rôznych druhov ľudí a ich ovplyvňovanie
Zvládnutie situacionalizovaného prístupu k vedeniu ľudí
Efektívne používanie základných manažérskych nástrojov
Efektívne komunikovanie
Zvládanie a organizovanie času a pracovného stresu
Orientácia na ľudí
Poznanie vlastného štýlu vedenia ľudí
Bilancia výkonov
Analýza riadiaceho štýlu
Kompetenčný model vedenia- profesijná kompetencia manažéra
Stanovovanie si cieľov
Ovplyvňovanie ľudí, teórie motivácie, sebamotivovanie
Potreby zamestnanca a potreby podniku
Riadenie zmeny
Empowerment (zmocnenie)
Učenie sa leadershipu

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu