Zásady uplatňovania osobitne všeobecne platných predpisov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Zásady uplatňovania osobitne všeobecne platných predpisov – správne právo a správne konanie v LH

Cieľ kurzu
:
- poskytnúť manažérom na vyššom a strednom stupni riadenia aktuálne informácie o všeobecne platných predpisoch, ústavnom, občianskom, pracovnom a správnom práve, zásadách úradného postupu vybavenia agendy, zásadách vyhotovovania úradných písomností a ich evidencii s dôrazom na právne predpisy upravujúce problematiku v LH.

Cieľová skupina:
- manažéri na rôznych stupňoch riadenia,
- riaditelia, vedúci odborov a oddelení

Rozsah:
16 hodín

Kontaktná osoba:
Mgr. Dagmar Selešová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 391
selesova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu