Odborná príprava ku skúškam OLH

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odborná príprava ku skúškam odborných lesných hospodárov
 

Cieľ:

  • odborne pripraviť účastníkov vzdelávacej aktivity na  výkon funkcie odborného lesného hospodára v zmysle Zákona č. 326/2005 o lesoch Z. z. v platnom znení a súvisiacich predpisoch
  • poskytnúť účastníkom aktuálne a nové poznatky a informácie z kľúčových oblastí lesného hospodárstva
  • pripraviť účastníkov na úspešné absolvovanie záverečnej skúšky

 

Cieľová skupina:

Žiadatelia o skúšku odborného lesného hospodára

 

Rozsah: 40 hodín

 

Cena na osobu:

216,67 € (základ dane), 34,33 € (DPH 20 %), 260,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Bc. Katarína Golianová, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 345
kgolianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu