Školenie držiteľov osvedčenia LRM

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Povinnosť  držiteľa osvedčenia na činnosti s LRM zúčastniť sa vzdelávacej aktivity vyplýva z § 18 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, t. j. fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.

 

Cieľ:

  • absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného reprodukčného materiálu a väzby na súvisiace právne predpisy (zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, atď.).    
  • absolvent vzdelávacieho programu získa najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou (lesné semenárstvo a škôlkarstvo, nové poznatky a postupy dotýkajúce sa problematiky lesného reprodukčného materiálu a možnosti ich zavádzania do praxe).

 

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom.

 

Rozsah: 7 hodín

 

Cena na osobu:

50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Bc. Katarína Golianová, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 345
kgolianova@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu