Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Sortimentácia a manipulácia drevnej hmoty

Cieľ:

Absolvent vzdelávacej aktivity získa, resp. si prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace so zásadami manipulácie dreva a sortimentácie drevnej hmoty, bude vedieť posúdiť chyby, kvalitu a povolené odchýlky dreva, bude poznať zásady manipulácie a skladovania dreva, zásady bezpečnej práce pri manipulácii a expedícii dreva, meranie objemu a hmotnosti dreva, označovanie, ciachovanie dreva, operatívnu a účtovnú evidenciu dreva, získa vedomosti zo základných zásad obchodnej politiky a uzatvárania obchodných zmlúv a reklamačných konaní.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci pôsobiaci v lesnom hospodárstve: v manipulácii a odbyte dreva (zamestnanci manipulačno-expedičných skladov, manipulanti, obsluhovatelia manipulačných liniek, technicko – hospodárski zamestnanci štátnych i neštátnych lesov, ktorí pracujú na útvaroch odbytu alebo obchodu s drevnou hmotou, pracovníci subjektov hospodáriacich v prírodnom resp. prírode blízkom prostredí (vodné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, správa ciest a pod.), kde drevo nie je hlavným, ale vedľajším, nie však nevýznamným produktom. Títo pracovníci nemusia mať nevyhnutne lesnícke vzdelanie, ale pri svojej práci sa stretávajú s ťažbou a manipuláciou dreva. Pracovníci subjektov neštátneho sektoru lesného hospodárstva, funkcionári urbárskych, komposesorátnych a pozemkových spoločenstiev, súkromní obchodníci s drevnou hmotou.

 

Rozsah: 24 hodín

 

Cena na osobu:

150,- € (základ dane), 30,- € (DPH 20 %), 180,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 305
spanka@nlcsk.org

 

Poznámka:

Obsahová a časová náplň vzdelávacej aktivity sa dá upraviť (“ušiť na mieru“) podľa požiadaviek odberateľa vzdelávacích služieb (v prípade viacerých účastníkov z jednej organizácie, cena dohodou).  

NSRV ARVI NSRV
tomenu