Vzdelávanie v oblasti poľovníctva

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2017/43/1).

Cieľ:

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy (metóda je založená na princípe sčítavania vrstiev náhradného zubného cementu medzi koreňmi molárov, touto metódou možno zistiť presný vek vo vyše 80% prípadov). Účastníci absolvujú odborný program v rozsahu desiatich vyučovacích  hodín, prakticky si vyskúšajú určenie veku Mitchellovou metódou (prepílenie moláru M1 na polovicu, vyleštenie usadeniny cementu, pomocou mikroskopu zanalyzovanie stavu vrstiev a následné určenie veku jeleňa resp. jelenice). 

Rozsah:  10 hodín

Zvyšovanie biodiverzity úživnosti prostredia poľovnej zveri

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2015/61/1).

Cieľ:

Poskytnúť odborné informácie a vedomosti týkajúce sa poznatkov o úživnosti prostredia biotopov poľovnej zveri a možností jeho kvantitatívneho a kvalitatívneho zvyšovania vo vzťahu k poľovnej zveri a vo vzťahu k celkovej biodiverzite životného prostredia. 

Rozsah: 10 hodín

Škody spôsobované poľovnou zverou a na zveri a možnosti ich minimalizácie

Vzdelávací program  je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568/ 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2015/61/1).

Cieľ:

Poskytnúť odborné vedomosti týkajúce sa vzniku škôd spôsobovaných poľovnou zverou a na zveri a poznatky o postupoch a možnostiach ich minimalizácie.

Cena jednotlivých vzdelávacích aktivít na osobu:

60,- € (základ dane), 12,- € (DPH 20 %), 72,- € (spolu s DPH)

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity, pri vyššom počte účastníkov z jednej organizácie je možná cena dohodou.

Kontaktná osoba:

Ing. Rastislav Španka, odbor poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5202 305
spanka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu