Kurz prípravy lektorov - lektorské minimum

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Kurz prípravy lektorov - lektorské minimum

Cieľ kurzu:  
- zvládnutie umenia lektorovania, (ako zaujať svojou prednáškou poslucháčov, rétorika, reč tela atď.),
- ovládanie asertívnych schopností,
- ovládanie spoločenskej etikety,
- praktický tréning vystúpenia pred kamerou, kde si účastník vyskúša a následne zhodnotí svoje schopnosti.
Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí vykonávajú alebo sa pripravujú na lektorskú činnosť v rámci svojho pracovného pôsobenia. Absolvovanie lektorského pedagogického minima je tiež jednou z podmienok uznania lektorskej spôsobilosti oprávneným orgánom štátnej správy Národným inšpektorátom práce v zmysle ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci týkajúcich sa vzdelávacieho procesu robotníckych profesií.

Cieľová skupina:
- uchádzači z radov lesníckej odbornej verejnosti, ktorí plánujú pôsobiť ako lektori vzdelávania alebo už vykonávajú túto činnosť a majú záujem zvýšiť si vzdelanie z oblasti pedagogiky,
- uchádzači, ktorí majú záujem vykonávať lektorskú činnosť pre obsluhovateľov strojov a zariadení, najmä v lesnom hospodárstve.

Rozsah:
40 hodín

Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 244
marusakova@nlcsk.org

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu