Mediálna práca v lesníctve

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Mediálna práca v lesníctve

Cieľ kurzu: 
Bezprostredným cieľom vzdelávacieho kurzu je odborne a metodicky pripraviť cieľovú skupinu (pracovníkov poverených mediálnou prácou a koordináciou práce s verejnosťou) pre kvalifikovaný výkon lesníckej práce s verejnosťou v rámci ich pracovnej činnostia to najmä v oblastiach: lesnícka mediálna práca.
Absolvent tohto kurzu sa uplatní najmä v štátnej a neštátnej podnikovej sfére lesného hospodárstva a v štátnej správe lesného hospodárstva v rôznych manažérskych pozíciách, taktiež, ako tlačový hovorca, asistent vedúceho pracovníka alebo v oblasti podnikového marketingu, v združeniach vlastníkov neštátnych lesov a pod.
  
Cieľové skupiny: 
- vedúci pracovníci štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva na rôznych stupňoch riadenia,
-  zamestnanci štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva a ich organizačných zložiek poverení koordináciou práce s verejnosťou,
- prvovýrobcovia a spracovatelia produktov lesného hospodárstva,
- pracovníci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva poverení prácou s médiami a súvisiacimi úlohami –tlačový hovorca. 
  
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
20 hodín
 
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudmila Marušáková, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 244
marusakova@nlcsk.org
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu