Sprievodcovská činnosť v lese

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Sprievodcovská činnosť v lese

Cieľ kurzu: 
Bezprostredným cieľom vzdelávacieho kurzu je odborne a metodicky pripraviť cieľovú skupinu (zamestnancov štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva poverených koordináciou práce s verejnosťou, dobrovoľníkov a členov záujmových a občianskych združení ) pre kvalifikovaný výkon lesníckej práce s verejnosťou v rámci ich pracovnej činnostia to najmä v oblastiach: sprievodcovská činnosť v lese.
Cieľom je oboznámiť záujemcov s podstatou činnosti sprievodcu. Získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti z komunikácie, z pedagogiky a psychológie detí a dospelých. Cieľom je záujemcu pripraviť na praktické organizovanie akcií a aktivít v lese pre voľný čas. Dať mu informácie o profesionalizácii sprievodcovskej činnosti a o možnostiach podnikania v tejto oblasti.
 
Cieľové skupiny: 
- zamestnanci štátnych i neštátnych podnikov lesného hospodárstva a ich organizačných zložiek poverení koordináciou práce s verejnosťou,
- dobrovoľníci resp. dôchodcovia vykonávajúci prácu s verejnosťou ( napr. formou sprievodcovskej činnosti pri exkurziách v lese, ako sprievodcovia pre voľný čas v spolupráci so základnými a strednými školami),
- členovia záujmových občianskych združení, ktorých náplňou práce je práca s mládežou a deťmi v environmentálnej oblasti.
 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 
65 hodín
 
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, odbor vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel:: 045/5202 221
melcerova@nlcsk.org
 

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu