Rozvoj vidieka

skipmenu

tomenu

Rozvoj  vidieka

IMG_0027.jpgRozvoj vidieka predstavuje prísľub pre budúcnosť vidieka ako faktor stabilizácie jeho ekonomického a sociálneho rozvoja. Ide o rozvoj vidieka ako súčasti regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia. Vidieka má veľký potenciál nielen v poľnohospodárskej výrobe, ale aj v rozvoji cestovného ruchu, podnikania, ekonomickej činnosti obyvateľstva, ktorá má byť založená na rešpektovaní potrieb návštevníkov a reálnych možností ponuky služieb vidieka.
NLC - ÚLPV Zvolen ponúka v tomto smere vzdelávanie v kurzoch:

NSRV ARVI NSRV
tomenu