Podnikanie v poľovníctve a chove poľovnej zveri

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Podnikanie v poľovníctve a chove poľovnej zveri

Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je odborne a osobnostne pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb v poľovníctve (napr. poplatkový odstrel, pozorovanie zveri, fotografovanie a filmovanie zveri), podnikateľov v chove poľovnej zveri, poľovných hospodárov, zverostrážcov vo zverniciach, samostatných bažantniciach a zverofarmách.

Cieľová skupina:
-  poľovní hospodári, predsedovia a členovia poľovných združení,
-  vlastníci neštátnych lesov ( súkromných, pozemkových spoločenstiev, obecných a cirkevných),
-  technicko – hospodárski zamestnanci štátnych i neštátnych organizácií lesného hospodárstva, v ktorých pracovnej náplni je poľovné hospodárenie a poľovnícke služby.
  
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
65 hodín

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 221

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu