Podnikanie vo vidieckej turistike - lesoturistike

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Podnikanie vo vidieckej turistike - lesoturistike

Cieľ kurzu:
- odborne a osobnostne pripraviť kvalifikovaných poskytovateľov služieb vo vidieckej turistike a to najmä vo vzťahu k lesnému prostrediu, ktorí dokážu v tejto oblasti samostatne podnikať alebo v rámci podnikateľskej činnosti zamestnávateľa rozvinúť rentabilný turistický ruch na vidieku.
 
Cieľová skupina:
- vlastníci neštátnych lesov ( súkromných, pozemkových spoločenstiev, obecných a cirkevných),
- záujemcovia o súkromné podnikanie v oblasti vidieckej turistiky, 
- technicko – hospodárski zamestnanci štátnych i neštátnych organizácií, ktoré podnikajú v lesnom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve, v poľnohospodárstve a pod. a ktoré prevádzkujú rôzne ubytovacie a rekreačné zariadenia.
 
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
65 hodín
 
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 221

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu