Tvorba projektov pre získavanie finančných prostriedkov z eurofondov

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

EÚ.pngTvorba projektov pre získanie finančných prostriedkov z eurofondov

Cieľ:
- pripraviť účastníkov na participáciu a písanie projektov pre získavanie grantov z eurofondov,
- naučiť účastníkov orientovať sa v rôznych grantových schémach a vybrať z nich najvhodnejšie pre svoje zámery a ciele v oblasti lesného hospodárstva.
 
Cieľová skupina:
 - zamestnanci jednotlivých lesníckych subjektov, súkromní podnikatelia v oblasti lesného hospodárstva, ktorí majú záujem pracovať ako tvorcovia projektov na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie.
   
Celkový rozsah vzdelávacej aktivity:
44 hodín
 
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Melcerová, odbor  vzdelávania, propagácie a práce s verejnosťou
tel.: 045/5202 221
 
NSRV ARVI NSRV
tomenu