Zaujímavé linky

skipmenu

tomenu

Ministerstvo pôdohospodártva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Infomačný portál o lesoch a lesníctve na Slovensku
www.forestportal.sk

Webový portál o aktivitách lesnícky zameraného environmentálneho vzdelávania na Slovensku
 www.lesnapedagogika.sk

Infomačný portál o podujatiach počas Lesníckych dní
www.lesnickedni.sk

Lesná pedagogika v Európe
www.forestpedagogics.eu

Webový portál o lesnej pedagogike v Českej republike
www.mezistromy.cz

Infomačný portál o projekte - Pedagogická práca v lese
www.paws.daa-bbo.de

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu