NLC – ULZI Zvolen

skipmenu

tomenu

NLC - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

NLC-ÚLZI sa špecializuje na oblasť poskytovania komplexných informácií o stave a vývoji lesov v SR a oblasť lesníckej fotogrametrie a tvorby štátneho mapového diela. Jeho tri samostatné odbory a jeden referát zabezpečujú: 

  • Úlohy týkajúce sa zberu, správy a poskytovania komplexných informácií o stave a vývoji lesných zdrojov vrátane geoinformácií, rezortnej a poľovníckej štatistiky. 
  • Odborné zastrešenie a správu informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (TŠMD LH) na celom území štátu.
  • Tvorbu metodík, postupov, analýz a prognóz, informačných technológií a technológií na zber a spracovanie leteckých meračských snímok prostredníctvom digitálnej fotogrametrie a 3D vizualizácie.
  • Odborné úlohy a služby pre zriaďovateľa - MP SR (IS LH, TŠMD LH, trhové spravodajstvo, odborné posudky, stanoviská, legislatíva a pod.).
  • Odborné úlohy týkajúce sa prípravy Zelenej správy, špeciálnych prieskumov a pod.
  •  Z časti vykonáva aj znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú, edukačnú, knižničnú a propagačnú činnosť. 
Tematické oblasti činností:

 

Kalamita 1996 - Ďeň stromu 089.jpg inf system.jpg stat.jpg intsluzby.jpg
Mapovanie a kartografia

Informačný systém LH

Lesnícke informácie a štatistika

Internetové služby
Služby:

 

aaa.jpg a guľatina.jpg kamzik.jpg mapa.jpg
Informačná banka o lesoch SR

 Trhové spravodajstvo

Rezortná štatistika

Lesnícke mapy
aTicha_dolina027.jpg Logo_forestportal_velke_b2.jpg
 porast_maly.jpg  

Informačné služby v sieti Internet

Lesnícky portál

TŠMD LH

 

 
NSRV ARVI NSRV
tomenu