Lesnícke informácie a štatistika

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Lesnícke informácie a štatistika

Informácie o podrobnom plánovaní v lesnom hospodárstve sú výstupom v procese automatizovaného vyhotovenia lesného hospodárskeho plánu. Proces pozostáva z komplexu geodetických, fotogrametrických, dendrometrických, taxačných, špeciálnych a kartografických činností, meraní, zisťovaní a vyhodnotení. Informácie o hospodárení v lesoch sú predmetom lesnej hospodárskej evidencie, ktorú v zmysle platnej legislatívy vedie lesný odborný hospodár. Do IS LH vstupuje lesná hospodárska evidencia v digitálnej forme alebo na papierových médiách v podobe výkazov.
Štatistické zisťovanie údajov pozostáva zo zberu, spracovania a vyhodnocovania štatistických údajov z odvetvia lesného hospodárstva a spracovania dreva. Rezortné štatistické výkazy za LH sú schválené štatistickou radou v znení vyhlášky ŠÚ SR č.358/2011 Z.z.
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045/5202 358
Mobil: 0905 465708
NSRV ARVI NSRV
tomenu