Mapovanie a kartografia

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Mapovanie a kartografia

Lesnícke mapy sa tvoria podľa štandardu digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva v programe TopoL. V lesníckej praxi sa používa niekoľko účelových lesníckych máp v mierke 1 : 10 000 (porastová, ťažbová, obrysová, a p.), ktoré sa vypracovávajú na desaťročné  obdobie pre všetky lesné pozemky v katastri nehnuteľností. Jednotlivé mapy sa vyznačujú rôznou mierou lesníckeho detailu a sú odvodené zo základnej lesníckej mapy v mierke 1: 5000. Značkový kľúč k lesníckym mapám je dostupný ako samostatná publikácia.
 
Lesnícka kartografia sa zaoberá podrobným zobrazením situácie na lesnom pôdnom fonde a s ním súvisiacich plôch. Výsledné kartografické dielo sa nazýva tematické štátne mapové dielo s obsahom lesného hospodárstva (ďalej TŠMD LH).
 
Mapovanie sa v súčasnosti uskutočňuje modernými fotogrametrickými metódami. Vydávanie a publikácia TŠMD LH sa podobne ako celý proces mapovania uskutočňuje digitálnymi technológiami a zariadeniami.
 
Kontakt:
Ing. Bc. Jozef Dobias
Tel.: 045/5202 334
NSRV ARVI NSRV
tomenu