Kontakty

skipmenu

tomenu

 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY

Sokolská 2
960 52  Zvolen
Tel: +421 45/5202 402
Fax: +421 45/5325 226
e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org
 
Riaditeľ
Ing. Anna Miková
Tel.: 045/5202 212
mobil: 0902 922084
e-mail: mikova@nlcsk.org
 
Sekretariát
Mária Kyseľová
Tel.: 045/5202 231
mobil: 0902 923950
e-mail: kyselova@nlcsk.org
 
Námestník riaditeľa
Ing. Ján Poláčik
Tel.: 045/5202 359
mobil: 0903 773775
e-mail: polacik@nlcsk.org
 
Odbor lesníckych informácií
Ing. Emília Rizmanová, vedúca odboru
Tel.: 045/5202 358
mobil: 0905 465708
e-mail: rizmanova@nlcsk.org
 
Odbor diaľkového prieskumu zeme a kartografie 
Ing. Konštantín Gaál, vedúci odboru
Tel.: 045/5202 392
mobil: 0902 454323
e-mail: gaal@nlcsk.org
 
Odbor geoinformatiky
Ing. Ján Poláčik, vedúci odboru
Tel.: 045/ 5202 359
mobil: 0903 773775
e-mail: polacik@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu