Kontakty

skipmenu

tomenu

 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM - ÚSTAV LESNÝCH ZDROJOV A INFORMATIKY

Sokolská 2
960 01  Zvolen

Tel: +421 45/5314 402

 
e-mail: nlc-ulzi@nlcsk.org
 
Riaditeľ
Ing. Anna Miková
Tel.: 045/5314 225
mobil: 0902 922084
e-mail: mikova@nlcsk.org
 
Sekretariát
Mária Kyseľová
Tel.: 045/5314 229
mobil: 0902 923950
e-mail: kyselova@nlcsk.org
 
Námestník riaditeľa
Ing. Ján Poláčik
Tel.: 045/5314 359
mobil: 0903 773775
e-mail: polacik@nlcsk.org
 
Odbor lesníckych informácií
Ing. Emília Rizmanová, vedúca odboru
Tel.: 045/5314 358
mobil: 0905 465708
e-mail: rizmanova@nlcsk.org
 
Odbor diaľkového prieskumu zeme a kartografie 
Ing. Konštantín Gaál, vedúci odboru
Tel.: 045/5314 392
mobil: 0902 454323
e-mail: gaal@nlcsk.org
 
Odbor geoinformatiky
Ing. Ján Poláčik, vedúci odboru
Tel.: 045/ 5314 359
mobil: 0903 773775
e-mail: polacik@nlcsk.org
NSRV ARVI NSRV
tomenu