Domov

skipmenu

tomenu

Národné lesnícke centrum (NLC)

titl
je štátom zriadená (štátna) príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Lesnícka sekcia MP SR.

čítajte viac ...

 

 

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejný odpočet činnosti Národného lesníckeho centra za rok 2018 čítať viac >>

Verejné pripomienkovanie k výzvam

 

]

logo_lvu
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulpv
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen

čítajte viac ...

logo_ulzi
Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

čítajte viac ...

logo_uhul
Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

čítajte viac ...

logo Forest Europe

Forest Europe - Liaison Unit Bratislava

čítajte viac ...


 

 

V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012, môže odborný lesný hospodár zabezpečiť vedenie evidenčných výkazov prostredníctvom webovej aplikácie LGIS. V prípade záujmu, o prístup (bezplatný) do tejto evidencie požiadajte na e-mailovej adrese polacik@nlcsk.org, kde uveďte okrem mena aj číslo osvedčenia, adresu a kontakt. Všetky identifikačné kódy potrebné na vyplnenie hlavičky tlačiva ročnej evidencie nájdete na stránke http://lvu.nlcsk.org/uvod/registre.aspx.

 

Thumbnail of Photo Number a2d19fa3ca88db6e5011b41f87b8ec7d Meno:Mgr. Mária Fekiačová
Úsek:Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovisko:Sokolská 2, Zvolen
Stredisko: 2055030 , Referát finančného riadenia projektov
Poschodie:1 posch.
Číslo dverí:38
Telefón:045/5314263
E-mail:Maria.Bahledova nlcsk.org
           
NSRV ARVI NSRV
tomenu