Odbor lesníckych informácií

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odbor lesníckych informácií (OLI) zabezpečuje:

  • komplexnú správu IS LH vrátane geoinformácii TŠMD LH s publikovaním na internete,
  • štandardizované a účelovo kompilované výstupy z informačnej banky LH,
  • súhrnné elaboráty (Súhrnné informácie o lesoch SR) a podklady pre Zelenú správu,
  • rezortnú štatistiku vrátane poľovníctva,
  • analytické výstupy GIS pre LH a ostatné odvetvia NH (vlastníctvo, užívanie, kategorizácia lesov, lokalizácia kvitnutia alergénnych drevín v lesoch, iné),
  • trhové spravodajstvo (permanentne aktualizované ceny a dodávky dreva),
  • štúdie a analýzy trendov vývoja produkčných charakteristík, prognózovanie ťažbových možností v lesoch SR,
  • analýzy, prognózy a číselné prehľady vrátane mapových náležitostí pre vymedzené územia lesných pozemkov,
  • aplikačný lesnícky softvér podľa špecifických požiadaviek zadávateľa (vyhotovenie LHP, spracovanie LHE, iné),
  • podklady pre oceňovanie lesných pozemkov a kalkulácie náhrad.
 
Kontakt:
Ing. Emília Rizmanová
Vedúca OLI
Tel.: 045/5202 358
Mobil: 0905 465 708
NSRV ARVI NSRV
tomenu