Odbor diaľkového prieskumu zeme

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

Odbor diaľkového prieskumu zeme zabezpečuje:

  • tvorbu TŠMD LH,
  • projekty digitálnej fotogrametrie,
  • spracovanie satelitných scén,
  • tematické lesnícke mapy (porastové mapy),
  • účelové lesnícke mapy (napr. mapy špeciálneho zisťovania stavu lesa, ochrany lesa, ekológie lesa, dopravných pomerov, poľovného hospodárenia),
  • ortofotomapy a 3D-vizualizáciu,
  • špecializované geopriestorové informácie,
  • geodetické práce v požadovanej presnosti merania,
  • mapovanie území postihnutých prírodnými kalamitami.
 
Kontakt:
Ing. Konštantín Gaál
Vedúci ODPZ
Tel.: 045/5202 392
Mobil: 0902 454323
NSRV ARVI NSRV
tomenu