Odbor geoinformatiky

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Odbor Geoinformatiky zabezpečuje:

 • navrhuje a implementuje nové postupy a metódy používané pri zbere, spracovaní a publikovaní geoinformácií v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami NLC, 
 • testuje a aplikuje nové poznatky z geoinformatiky využiteľné v lesníctve, 
 • koordinuje činnosti a projekty súvisiace s informačno-komunikačnými technológiami na NLC - ÚLZI Zvolen, 
 • vyvíja aplikačný software pre interných a externých používateľov podľa požiadaviek,
 • vyvíja aplikačný software pre podporu IS LH,
 • odborne a technicky spravuje informačnú banku LH (IB LH),
 • podieľa sa na tvorbe informačných štandardov,
 • zabezpečuje technickú implementáciu a realizáciu štandardov,
 • navrhuje modely a technológie ukladania a spracovania informácií v rámci IB LH a dotknutých oblasti správy IS LH a TŠMD LH,
 • analyzuje a vyvíja programové systémy pre správu IB LH,
 • zabezpečuje technickú podporu budovania a správy IS LH a TŠMD LH,
 • vyvíja webové aplikácie pre publikáciu obsahu IB LH a zber údajov do IB LH prostredníctvom lesníckeho portálu v súčinnosti s ostatnými útvarmi NLC, podieľa sa na tvorbe a správe Forestportálu

 

Kontakt:
Ing. Ján Poláčik
Vedúci OG
Tel.: 045/5202 359
Mobil: 0903 773775
NSRV ARVI NSRV
tomenu