3D vizualizácia

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

3D vizualizácia

Projekty 3D vizualizácie

 - zobrazenie 2D alebo 3D vektorových a rastrových máp v 3D scéne,
- zobrazenie ortofotomáp identického územia z rôznych časových období,
- nezávislé zobrazovanie jednotlivých prvkov mapy , vektorových máp, ortofotomáp atď.,
- prepojenie databáz popisných údajov z vektorovými alebo rastrovými mapami,
- pripojenie odkazu na HTML, txt, obrázok, video, zvuk, databázu k ľubovolnému prvku 3D scény,
- vkladanie nových modelov terénu do 3D scény,
- generovanie vrstevníc, hypsometria, prične profily,
- analýza žiarenia, viditeľnosti a optimálnej trasy,
- nastavenie polohy slnka a mesiaca podľa dátumu a času,
- analýza tieňa 3D objektu podľa polohy slnka,
- navigácia vo vnútri 3D objektov,
- užívateľské aplikácie API,
- navigačná mapa.

Publikovanie projektov 3D vizualizácie na internete


Kontakt:
Ing. Bc. Jozef Dobias
tel.: 045 5202 334

e-mail: dobias@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu