Digitálna fotogrametria

skipmenu

tomenu
Na vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

 Digitálna fotogrametria

• Príprava a spracovanie fotogrametrických projektov
• Fotogrametrické vyhodnotenie, zber priestorových dát a 3D vektorizácia
• Digitálny model terénu
• Ortofotomapy
• Archív leteckých snímok a ortofotomáp


Kontakt:
Ing. Konštantín Gaál
odbor DPZ
tel.: 045 5202 392
mobil: 0902 454323
e-mail: gaal@nlcsk.org

 

NSRV ARVI NSRV
tomenu