Geodézia a PÚ

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveň |    Vytlačiť

Geodézia a PÚ

- Meranie polohového bodového poľa,
- Polohopis a výškopis,
- Geometrické plány,
- Vytyčovanie hraníc pozemkov,
- Práce v operáte KN,
- Podklady pre projekty PÚ a ROEP,
- Projekty PÚ a ROEP,
- Identifikácia bielych plôch,
- Identifikácia vlastníckych a užívacích vzťahov

Kontakt:
Ing. Ján Refka
odbor DPZ
tel.: 045/5202392
e-mail: refka@nlcsk.org

NSRV ARVI NSRV
tomenu