TŠMD LH

skipmenu

tomenu
<< Predchádzajúci článokNa vyššiu úroveňNasledujúci článok >>   Vytlačiť

TŠMD LH

Tematické štátne mapové dielo (TŠMD) s obsahom lesného hospodárstva sa vyhotovuje na celej výmere lesov obnovovanej v rámci cyklu tvorby LHP. Pri tvorbe TŠMD je prioritným zdrojom pri mapovaní lesného detailu čiernobiela resp. farebná letecká meračská snímka v mierke približne M 1 : 15 000 a väčšej s polohovou presnosťou fotogrametricky vyhodnotených údajov, ktorá by nemala poklesnúť pod mxy = 0,5 m. Cieľom je čo najpresnejšie zistiť obhospodarovanú výmeru lesa v rámci obnovy lesného hospodárskeho plánu (LHP) a s ďalším použitím týchto informácií do iných projektov, napr. pozemkových úprav, oceňovania lesov, stanovenie ujmy za obmedzené hospodárenie či identifikácia a vysporiadanie vlastníctva a užívania lesov. Tieto dáta môžu byť použité pre iné informačné systémy ako napr. základná báza geografických informačných systémov (ZB GIS) Úradu geodézie kartografie a katastra a integrovaný geografický informačný systém rezortu pôdohospodárstva (IGIS RP).
 
Kontakt:
Ing. Konštantín Gaál
vedúci ODPZ
Tel.: 045/5202 392
Mobil: 0902 454323
  
Fotogrametria.jpg Geodezia.jpg 3Dvizualizacia.jpg
  3D vizualizácia
NSRV ARVI NSRV
tomenu