Pre navigáciu v mape môžete použiť myš a klávesnicu:
 koliesko - priblížiť / oddialiť
 uchopenie ľavým tlačítkom -
   posun
 +/- - priblížiť / oddialiť
 šípky - posun mapy
 SHIFT + uchopenie ľavým
  tlačítkom - priblížiť
 SHIFT + CTRL + uchopenie ľavým
  tlačítkom - oddialiť
 SHIFT + klik - vycentrovať
 dvojklik - vycentrovať a priblížiť

Satelitné snímky:

ihličnaté porasty
listnaté porasty
zmiešané porasty
plánovaná (úmyselná) ťažba
náhodná (kalamitná) ťažba
odumreté stojace stromy (sucháre)
poľnohosp. pôda
zastavaná plocha
vodná plocha

Hranice:

červené hranice obvodných lesných úradov (OLÚ)
oranžové hranice lesných hospodárskych celkov (LHC)
čierne hranice jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL)

Vrstvy hraníc LHC a porastov sa zobrazia pri väčšom priblížení mapy (od mierky 1:100 000, resp. 1:50 000).

Mapová aplikácia slúži pre kontinuálne zobrazovanie klasifikácií stavu lesa pomocou satelitných snímok.
Pre zobrazenie zmien použite časový posuvník v dolnej časti aplikácie.
Navigácia v mape je zabezpečená ovládacím panelom, myšou a prípadne klávesnicou, taktiež pomocou prehľadnej mapky v ľavej dolnej časti.