Mapová aplikácia slúži pre porovnávanie satelitných snímok z vybraných období (rokov).
Pre porovnanie použite posuvník v mapovom okne. Jeho posúvaním zo strany na stranu zísate zrakový vnem zmeny stavu lesa.
V spodnej časti zvoľte roky pre porovnanie - mozaiky snímok ktoré sa budú zobrazovať na príslušnej strane mapového okna.
Vrstvy hraníc OLÚ, LHC a JPRL je možné vypnúť v menu "Zobrazenie vrstiev".
Pre navigáciu (posun a zmenu priblíženia mapy) odporúčame použiť myš. Po použití ovládacieho panelu pre navigáciu je nuté ho deaktivovať.

Satelitné snímky:
ihličnaté porasty
listnaté porasty
zmiešané porasty
plánovaná (úmyselná) ťažba
náhodná (kalamitná) ťažba
odumreté stojace stromy (sucháre)
poľnohosp. pôda
zastavaná plocha
vodná plocha

Hranice:
obvodných lesných úradov (OLÚ)
lesných hospodárskych celkov (LHC)
jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL)

Po použití ovládacích prvkov deaktivujte panel!
Pre navigáciu v mape môžete použiť myš a klávesnicu:
 koliesko - priblížiť / oddialiť
 uchopenie ľavým tlačidlom -
   posun
 +/- - priblížiť / oddialiť
 šípky - posun mapy
 SHIFT + uchopenie ľavým
  tlačidlom - priblížiť
 SHIFT + CTRL + uchopenie ľavým
  tlačidlom - oddialiť
 SHIFT + klik - vycentrovať
 dvojklik - vycentrovať a priblížiť

Vrstvy hraníc LHC a porastov sa zobrazia pri väčšom priblížení mapy (od mierky 1:100 000, resp. 1:50 000).